การจัดทำดัชนีสุขภาพทางการเงินทั่วเอเชียสำหรับ GoBear

แนวทางเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่ทำงานร่วมกันและให้คำปรึกษาช่วยให้ GoBear สร้างดัชนีสุขภาพทางการเงินในตลาดสำคัญ ๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าแบรนด์ให้มากขึ้นกว่าตำแหน่งปัจจุบัน

GoBear

ความท้าทาย

GoBear เป็นธุรกิจที่มุ่งเน้นไปที่การให้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินแก่ผู้บริโภค (เช่นประกันการเดินทาง) พวกเขาต้องการขยายขอบเขตออกไปและสร้างความน่าเชื่อถือทางการเงินให้กับแบรนด์ของตนมากขึ้น ส่วนหนึ่งของกลยุทธ์นั้นเกี่ยวข้องกับการสร้างดัชนีสุขภาพทางการเงิน ซึ่งพยายามติดตามว่าการเงินของผู้บริโภคในเอเชียนั้นมี ‘สุขภาพดี’ เพียงไร เชื่อกันว่าการสร้างดัชนีสุขภาพทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพและติดตามแบบปีต่อปีเป็นกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้มาซึ่งความน่าเชื่อถือที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

สิ่งที่เราทำ

เราทำงานร่วมกับ GoBear เพื่อทำการศึกษาแบบหลายขั้นตอนในตลาดหลักทั้งหมด 4 แห่ง (อินโดนีเซีย ฮ่องกง สิงคโปร์ และไทย) นอกเหนือจากการทำแบบสำรวจออนไลน์โดยละเอียดกับผู้ตอบแบบสอบถาม 1,000 คนในแต่ละตลาดแล้ว เรายังได้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเพื่อทำความเข้าใจเสาหลักแต่ละส่วนที่ประกอบขึ้นเป็นดัชนีสุขภาพทางการเงิน ประกอบด้วย การรู้หนังสือ ความปลอดภัยและการเข้าถึง และเข้าใจความหมายของแต่ละปัจจัยและมันส่งผลต่อกันและกันอย่างไร หลังจากรวบรวมข้อมูลแล้วเรายังทำงานร่วมกับแต่ละตลาดเพื่อช่วยให้พวกเขาเข้าใจสิ่งที่ค้นพบ เช่น พวกเขาอาจทำการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับตลาด ดังนั้นเนื้อหาของการเผยแพร่จึงมีความสอดคล้องกันมากขึ้น

อิทธิพลของการวิจัย

การศึกษานี้ส่งผลให้ GoBear เป็นเจ้าของหัวข้อสุขภาพทางการเงินในภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่สำรวจ ดังนั้นจึงบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ในการเปลี่ยนแบรนด์และสร้างการรับรู้ให้กับแบรนด์ดังกล่าว ข้อมูลเชิงลึกยังสร้างความครอบคลุมของสื่อมากกว่าผลรวมของคู่แข่งทั้งหมดรวมกัน

We knew from the start that the inaugural GoBear Financial Health Index was going to need the right research partner to realise our vision. This team needed a curious mind, sharp analysis, as well as the willingness to roll up their sleeves and get hands on with us. Kadence International has proven to be that partner and the study’s success has exceeded my expectations. I am excited to see future iterations of the study with them by our side.

Vice President – Marketing
GoBear

แบ่งปัน