การวิจัยตลาดแบบสนทนากลุ่ม.

เจาะลึกมากขึ้นในการที่จะเข้าใจผู้บริโภคของคุณในเรื่องต่าง ๆ อย่างแท้จริงและค้นหาวิธีใหม่ ๆ ในการตอบสนองความต้องการของพวกเขา

Focus Group

การทำความเข้าใจลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มประชากรที่แตกต่างกันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจใด ๆ ก็ตาม การสนทนากลุ่มเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความเข้าใจที่ดี เพื่อที่คุณจะสามารถยึดลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์ของคุณได้

เราทำงานร่วมกับธุรกิจเพื่อจัดการสนทนากลุ่ม ซึ่งช่วยให้พวกเขาเข้าใกล้ลูกค้าปัจจุบันและลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ด้วยการใช้พลังพลวัตของกลุ่ม เราสามารถเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกมากมายเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรม และสำรวจแรงจูงใจสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความต้องการและการรับรู้

เราทราบดีว่าการนำการสนทนากลุ่มที่มีประสิทธิภาพเป็นกุญแจสำคัญในความสำเร็จของการสนทนากลุ่มใด ๆ ก็ตาม นั่นคือเหตุผลที่แต่ละกลุ่มสนทนาของเราดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ซึ่งมีความเข้าใจด้านวัฒนธรรมที่จำเป็นในการเจาะข้อมูลเชิงลึกใหม่ ๆ ที่ทรงพลังสำหรับธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญของเราคิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับวิธีจัดโครงสร้างของแต่ละกลุ่ม โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกเชิงคุณภาพที่หลากหลายเพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกที่แตกต่างและสร้างสรรค์ ยิ่งไปกว่านั้นเรามีความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมพลวัตของกลุ่มที่เหมาะสม เพื่อกระตุ้นให้ผู้ตอบแลกเปลี่ยนแนวคิดซึ่งกันและกัน ช่วยในการสร้างแนวคิดใหม่ ๆ ที่สามารถกำหนดทิศทางสำหรับแคมเปญ โฆษณาหรือความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ได้

อิทธิพลที่การสนทนากลุ่มอาจมีต่อธุรกิจของคุณ:

กำหนดเป้าหมายกลุ่มลูกค้าของคุณได้ดีขึ้น

ด้วยการเปิดเผยทัศนคติและรูปแบบพฤติกรรมในระดับกลุ่มเราสามารถช่วยให้คุณเข้าใจลึกซึ้งขึ้นและทำให้รู้ถึงโอกาสสำหรับธุรกิจของคุณได้

สร้างเนื้อหาการวางตำแหน่งที่สะท้อนข้ามกลุ่มต่าง ๆ

การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายในโปรไฟล์ต่าง ๆ กันหมายความว่าคุณสามารถทดสอบข้อความหรือการวางตำแหน่งเพื่อให้แน่ใจว่าจะสะท้อนภาพตลาดได้ครอบคลุมทั้งหมด

สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

ควบคุมการรับรู้ของกลุ่มและการตอบสนองต่อแนวคิดการโฆษณาที่แตกต่างกันเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของคุณ

Education students laptop SMU

การตรวจสอบข้อเสนอแบรนด์ภายในสำหรับหลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ SMU

การศึกษาระดับภูมิภาคหลายเฟสช่วยให้ SMU เข้าใจเสียงสะท้อนและการรับรู้ที่มีต่อความพยายามในการสร้างแบรนด์ภายในสำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

Vital Strategies

การพัฒนาการสื่อสารเพื่อส่งมอบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสำหรับกลยุทธ์ที่สำคัญ

แนวทางเชิงคุณภาพแบบผสมผสานช่วยให้ Vital Strategies เข้าใจประสิทธิผลสัมพัทธ์ของสื่อการสื่อสารในโลกแห่งความเป็นจริงในกลุ่มเป้าหมาย

Samsung

การแสดงให้เห็นถึงผลกระทบเชิงบวกของโครงการ CSR ต่อการรับรู้แบรนด์ทั่วเอเชียสำหรับ Samsung

งานวิจัยที่ครอบคลุมเพื่อตรวจสอบความพยายามด้าน CSR ของ Samsung ในตลาด 9 แห่ง จึงยืนยันถึงความสำคัญของการริเริ่มดังกล่าวและผลกระทบเชิงบวกต่อการรับรู้แบรนด์

บูติกระดับโลกสำหรับข้อมูลและข้อมูลเชิงลึก

ประสบการณ์ระดับโลกของเราทำให้เรากลายเป็นพันธมิตรในการวิจัยตลาดระหว่างประเทศ เราให้บริการวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณทั้งหมดในเครือข่ายสำนักงานของเรา

เวลาท้องถิ่น ประชากร

พื้นที่ให้บริการ

N/A

ภาษา

N/A

ภาคส่วนที่เราให้บริการ

ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปีในธุรกิจการวิจัยตลาดเรามีประสบการณ์มากมายและความรู้เชิงลึกในหลากหลายภาคส่วน

เรานำสิ่งนี้มาปรับใช้เพื่อออกแบบแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคุณ

ได้รับความไว้วางใจจาก

Kadence International Market Research Agency of the Year Singapore