Market research services.

Explore our broad spectrum of market research services

ความเข้าใจลูกค้าและตลาด

เรานำธุรกิจต่าง ๆ เข้ามาใกล้ลูกค้ามากขึ้นและช่วยให้พวกเขาสำรวจตลาดที่กว้างขึ้น เพื่อให้พวกเขาสามารถวางแผนกลยุทธ์รองรับได้ในอนาคต

การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

เราร่วมมือกับแบรนด์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ ตั้งแต่การพัฒนาแนวคิดไปจนถึงการวิจัยราคา

การวิจัยแบรนด์และการโฆษณา

เราช่วยให้แบรนด์สร้างการสื่อสารที่ตัดผ่านโดยการทำความเข้าใจข้อความที่ตรงใจกลุ่มเป้าหมายของคุณอย่างแท้จริง

การเปิดใช้งานข้อมูลเชิงลึก

งานของเราไม่ได้หยุดอยู่แค่การสรุป เราไปมากกว่านั้นโดยการจัดเวิร์กช็อปและการสร้างผลงานสร้างสรรค์ที่โดดเด่นเพื่อเพิ่มอิทธิพลของการวิจัยและเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกไปเป็นการปฏิบัติ

Trusted by