การวิจัยความเข้าใจตลาด.

ระบุแนวโน้มและความแตกต่างของตลาดเพื่อวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณเพื่อความสำเร็จ

Market Understanding

การทำความเข้าใจบริบทที่กว้างขึ้นของตลาดเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยให้คุณแยกแยะข้อเสนอของคุณและระบุโอกาสใหม่ ๆ สำหรับธุรกิจของคุณ

แนวทางของเราในการวิจัยความเข้าใจตลาดได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ความเข้าใจพื้นฐานอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับวิธีคิดและการดำเนินการของตลาด เพื่อให้คุณสามารถเข้าใจวิธีที่เกี่ยวข้องที่สุดในการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ ตลอดจนหาพื้นที่สำหรับนวัตกรรม

เราทำการวิจัยเกี่ยวกับความเข้าใจตลาดโดยดูจากอิทธิพลที่มีต่อตลาดในวงกว้างโดยทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มและพฤติกรรมในระดับ

มหภาคก่อนที่จะขยายความแตกต่างที่เฉพาะเจาะจงภายในกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการ เราร่วมมือกับคุณตลอดกระบวนการเพื่อให้แน่ใจว่าเราได้เสริมสร้างความรู้ที่มีอยู่ของคุณ เพื่อส่งมอบข่าวสารใหม่ ๆ

ในการวิจัยความเข้าใจตลาด เรารวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย: ผู้บริโภค ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ และเอกสารการวิจัยขั้นทุติยภูมิ รวมถึงการเรียนรู้ในอดีตและบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมของคุณ วิธีนี้ช่วยให้เราสามารถรวมการเรียนรู้ตามบริบทกว้าง ๆ กับการสืบค้นที่เป็นเป้าหมาย ซึ่งเราสามารถจัดเวิร์คช็อปเพื่อลงรายละเอียดแผนการทำงานที่ชัดเจนร่วมกับทีมของคุณได้

อิทธิพลที่การวิจัยความเข้าใจตลาดมีต่อธุรกิจของคุณได้:

พัฒนาความเข้าใจในระดับมหภาคของตลาดเพื่อที่จะทราบถึงกลยุทธ์ของคุณ

เราสามารถจัดเตรียมรายการการทำงานภาคปฏิบัติที่ชัดเจนบนพื้นฐานการสังเกตตลาดได้ ด้วยการทำความเข้าใจวิถีชีวิต ความจำเป็นและความต้องการ ทัศนคติและบริบททางวัฒนธรรมของกลุ่มเป้าหมายของคุณ

ค้นหาพื้นที่สำหรับนวัตกรรม

เราสามารถระบุโอกาสใหม่ ๆ สำหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรมภายในตลาดของคุณ ด้วยการช่วยให้คุณเข้าใจแนวโน้มในการแข่งขัน

ออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ

เราช่วยคุณค้นหาวิธีที่จะทำให้การตลาดของคุณเฉียบคมขึ้น เพื่อดึงดูดกลุ่มผู้รับสารที่คุณต้องการโดยอาศัยข้อมูลเชิงลึกทางวัฒนธรรม

Premium home appliances fridge washing machine

การทำความเข้าใจองค์ประกอบของคำแนะนำในการขับเคลื่อนด้วยคุณค่าสำหรับพานาโซนิค

การสัมภาษณ์ผู้บริโภคช่วยให้ พานาโซนิคกำหนดคะแนน NPS และเปรียบเทียบกับคู่แข่งได้

Plug

การฝังวัฒนธรรมที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลางเพื่อแจ้งกลยุทธ์ทางธุรกิจทั้งหมดสำหรับ Havells

โปรแกรมทำความเข้าใจกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องช่วยให้ Havells เข้าใจถึงความต้องการที่เกิดขึ้นใหม่ แนวโน้มและการรับรู้ของคู่แข่งในกลุ่มลูกค้าในประเภทต่างๆ

Teenagers playing sport

การสร้างเครื่องมือสำรวจการศึกษาและอาชีพเพื่อสร้างความประทับใจให้กับวัยรุ่นด้วย American Student Assistance

Kadence ร่วมมือกับ American Student Assistance (ASA) เพื่อสร้างโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาเครื่องมือสำรวจ Futurescape

บูติกระดับโลกสำหรับข้อมูลและข้อมูลเชิงลึก

ประสบการณ์ระดับโลกของเราทำให้เรากลายเป็นพันธมิตรในการวิจัยตลาดระหว่างประเทศ เราให้บริการวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณทั้งหมดในเครือข่ายสำนักงานของเรา

เวลาท้องถิ่น ประชากร

พื้นที่ให้บริการ

N/A

ภาษา

N/A

ภาคส่วนที่เราให้บริการ

ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปีในธุรกิจการวิจัยตลาดเรามีประสบการณ์มากมายและความรู้เชิงลึกในหลากหลายภาคส่วน

เรานำสิ่งนี้มาปรับใช้เพื่อออกแบบแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคุณ

ได้รับความไว้วางใจจาก

Kadence International Market Research Agency of the Year Singapore