การวิจัยทางประสาทสัมผัสและการทดสอบรสชาติ.

พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่จะเติบโตในตลาด

Taste test sensory research

การพัฒนาหรือปรับแต่งผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน เราสามารถช่วยให้คุณเข้าใจถึงอิทธิพลของรสชาติที่มีต่อการดำเนินการเพื่อเตรียมคุณสู่ความสำเร็จ

เราทำงานร่วมกับแบรนด์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อช่วยปรับแต่งรูปแบบรสชาติของผลิตภัณฑ์และเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพสูงสุดเพื่อเปิดตัว

เราสามารถช่วยแบรนด์ต่าง ๆ ในการคิดสูตรผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มใหม่ ๆ หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ผ่านทางกลุ่มผู้ทดสอบด้านประสาทสัมผัสของเรา ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มนี้ได้รับการคัดเลือกและฝึกอบรมมาอย่างดีเพื่อตรวจหารูปแบบรสชาติที่แตกต่างกันทำให้เราสามารถประเมินผลิตภัณฑ์ตามเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้คุณสามารถปรับสูตรได้อย่างเหมาะสม

ในขั้นตอนต่อมาของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เราทำการทดสอบรสชาติเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจว่าจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใด กระบวนการที่เข้มงวดของเราหมายความว่าเราสามารถเทียบนวัตกรรมใหม่กับผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จในแฟ้มผลงานที่มีอยู่ของคุณ ให้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะแสดงศักยภาพอย่างไรในตลาด

อิทธิพลของการวิจัยทางประสาทสัมผัสและการทดสอบรสชาติที่อาจมีผลต่อธุรกิจของคุณ:

เลือกส่วนผสมที่ถูกต้อง

เราสามารถช่วยคุณพัฒนาความเข้าใจในบทบาทของส่วนผสมต่าง ๆ โดยพิจารณาว่าส่วนผสมใดให้คุณค่ามากที่สุดในการที่จะช่วยให้คุณปรับสูตรอาหารหรือเครื่องดื่มของคุณให้เหมาะสมที่สุด

ระบุอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ของคุณ

ด้วยเครือข่ายผู้ทดสอบประสาทสัมผัสของเรา เราสามารถช่วยให้คุณเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปหรือจากเงื่อนไขการจัดเก็บ เพื่อให้คุณสามารถวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของคุณได้ดีที่สุดสำหรับรสชาติที่ดีที่สุด

เปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่จะมอบคุณค่าสูงสุดให้กับธุรกิจของคุณ

เราสามารถระบุผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อจะดำเนินการต่อตามความคิดเห็นของผู้บริโภคได้ ผ่านการทดสอบรสชาติ

cars on highway at night

การทำความเข้าใจการใช้งานและการรับรู้ของรถยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริดเพื่อกำหนดอนาคตของ Mitsubishi

การสำรวจเชิงปริมาณช่วยให้มิตซูบิชิมอเตอร์สเข้าใจว่ารถยนต์ของตนถูกนำไปใช้ในโลกแห่งความเป็นจริงอย่างไรโดยแจ้งให้ทราบว่าจะวางตำแหน่งการสื่อสารเกี่ยวกับบทบาทและคุณค่าของ PHEV ได้ดีที่สุดอย่างไร

GoBear

การจัดทำดัชนีสุขภาพทางการเงินทั่วเอเชียสำหรับ GoBear

แนวทางเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่ทำงานร่วมกันและให้คำปรึกษาช่วยให้ GoBear สร้างดัชนีสุขภาพทางการเงินในตลาดสำคัญ ๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าแบรนด์ให้มากขึ้นกว่าตำแหน่งปัจจุบัน

Samsung

การแสดงให้เห็นถึงผลกระทบเชิงบวกของโครงการ CSR ต่อการรับรู้แบรนด์ทั่วเอเชียสำหรับ Samsung

งานวิจัยที่ครอบคลุมเพื่อตรวจสอบความพยายามด้าน CSR ของ Samsung ในตลาด 9 แห่ง จึงยืนยันถึงความสำคัญของการริเริ่มดังกล่าวและผลกระทบเชิงบวกต่อการรับรู้แบรนด์

บูติกระดับโลกสำหรับข้อมูลและข้อมูลเชิงลึก

ประสบการณ์ระดับโลกของเราทำให้เรากลายเป็นพันธมิตรในการวิจัยตลาดระหว่างประเทศ เราให้บริการวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณทั้งหมดในเครือข่ายสำนักงานของเรา

เวลาท้องถิ่น ประชากร

พื้นที่ให้บริการ

N/A

ภาษา

N/A

ภาคส่วนที่เราให้บริการ

ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปีในธุรกิจการวิจัยตลาดเรามีประสบการณ์มากมายและความรู้เชิงลึกในหลากหลายภาคส่วน

เรานำสิ่งนี้มาปรับใช้เพื่อออกแบบแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคุณ

ได้รับความไว้วางใจจาก

Kadence International Market Research Agency of the Year Singapore